Tầm nhìn sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Nam Anh mong muốn thương hiệu khẩu trang Famapro trở thành sản phẩm được yêu thích ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Nam Anh. Nam Anh xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Hơn thế nữa, chúng tôi khuyến khích tất cả các cán bộ nhân viên làm quen với các giá trị và văn hóa của công ty được tóm tắt trong 3 từ CAM KẾT, SÁNG TẠO và THỜI THƯỢNG. Đây là kim chỉ nam cho triết lý kinh doanh của Nam Anh.